YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ

Yanma sürecinin sonunda ısının büyük bir bölümü atık gazlar ile dışarı atılır. Yoğuşma teknolojisi, bu ısının atılmasına izin vermez; daha yüksek enerji tasarufu sağlar. Eşanjörde, sıcak suyun ısısı çekilir ve ısıtma devresine gönderilir. Klasik yakma sistemi ile karşılaştırıldığında, kullanılan yakıtın içerdiği enerjinin %100'den fazlası ısıya dönüştürülebilir.

KASKAD SİSTEMİ

Birbirine bağlı birden fazla cihazın ısıtma ihtiyacına göre devreye girip çıktığı sistemlerdir. Kaskad sisteminde tüm cihazlar oransal kontrollü (modülasyonlu) olarak çalışır. Tüm kazanların aynı anda kontrol edilebilmesi için kontrol ünitesine bağlanmaları gerekir.
ECODENSE yoğuşmalı kazanlar ile 16 adede kadar kazanın KASKAD olarak kontrol edilebilme imkânı vardır. Yedekli çalışan kazanlardan herhangi biri arızalanırsa, seri olarak bağlanan sonraki kazan otomatik olarak devreye girer ve çalışma düzeninde bir aksaklık yaşanmaz. Bu sayede kazanların servis ve bakım kolaylığı sağlanır.

PREMİX TEKNOLOJİSİ

Yanma için gerekli olan gaz ve havanın brülöre gelmeden önce, yüksek verimli bir yanma elde etme amaçlı olarak karıştırılmasına ‘‘Premix Teknolojisi’’ denir. Frekans kontrollü fan ile 5:1 modülasyon çalışma sırasında her kapasitede,yanma için gerekli ideal hava miktarı sağlanabilir.

KAZAN EMNİYETİ

Dış hava sıcaklığı +4°C altına indiğinde kazan kendini korumaya alarak kazanın donmasını engeller. Çalışma esnasında baca gazı sıcaklığı ayarlanan değerinin üstüne çıktığında kazan kendini korumaya alır. Kazan yanma hücresi emniyet termostatı ile beklenmeyen yüksek sıcaklıklarda kazan kendini emniyete alır.