İlk İşletmeye Alma Servis Talep Formu

Services

İSTEĞİ YAPAN (Cihazın satışını gerçekleştiren firmaya ya da formu dolduran firmaya dair bilgiler)
FİRMA ADI*  
YETKİLİ KİŞİ *  
TEL  
FAX  
CEP TELEFONU NO *  
E-MAİL *  
ADRES*  
 
İSTEK YAPILAN (Cihazın Bulunduğu adrese dair bilgiler)
İŞLETME ADI*  
İLGİLİ KİŞİ *  
TEL  
FAX  
CEP TELEFONU NO *  
E-MAİL *  
ADRES *  
ÜRÜN BİLGİLERİ (Bu alanın doldurulması zorunludur.)
ÜRÜN MODELİ *
CİHAZ ADETİ *
SERİ NUMARALARI * (Her Seri Noyu (,) ile ayırınız)  
   
ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Tekli Sistem  Kaskad(Çoklu) 
   
Sadece Radyatör ( Sadece Isıtma) Sadece Yerden Isıtma
Radyatör ( Isıtma) + Boyler(Sıcak Su) Yerden Isıtma+ Boyler(Sıcak Su)
Radyatör+Boyler+ Güneş Enerjisi Yerden Isıtma+Boyler+ Güneş Enerjisi


UYARI:Formdaki bilgileri ve kontrol adımları lütfen eksiksiz doldurunuz.Formun eksik doldurulması halinde devreye alma talebi işleme alınmayacaktır..

***Cihazınızın ilk çalıştırılmasının yapılabilmesi ve güvenli, verimli çalışması için aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Lütfen, bu işlemlerin yapıldığını kutucukları doldurarak onaylayınız.aşağıda belirtilen kontrol adımlarının herhangi birinin eksik olması durumunda cihazın devreye alma işlemi yapılmayacaktır.

KONTROL ADIMLARI

A-) BACA VE HAVALANDIRMA

1- Baca bağlantıları tam ve sızdırmaz yapılmış olup baca ek yerleri yanmaz silikon ve bant ile sızdırmaz hale getirilmiştir.
2- Baca gazı analizi yapılabilmesi için baca çıkışında uygun bir delik bulunmaktadır.
3- Kazan bir pozitif baca sistemine sahiptir. Bu kapsamda atık gaz ve taze hava toplam basıncı 186 Pa(Pascal) olarak ayarlanmıştır.
4- Kazan dairesi havalandırmaları ilgili gaz dağıtım şirketinin şartnamelerine, kazan kapasitesine ve ilgili mevzuatlara göre yapılmıştır.
5- Kazana bağlanacak baca sistemi, cihazın montaj kılavuzunda belirtildiği uyarılar dikkate alınarak yapılmıştır.
6- Dış hava sensörü takılmıştır.
  7- İkinci ısıtma devresinin bulunduğu kazanda daldırma sensörü konulmuştur.B-) YAKIT HATTI

1- Yerel gaz kuruluşunun verdiği gaz açma belgesi mevcuttur.(Doğalgaz yakan tüm cihazlarda mutlaka olmalıdır.)
2- Yakıt hattında, yakıt filtresi, kesme vanası , manometre montajı yapılmıştır.
3- Uygun basınç ve debide regülatör montajı yapılmıştır.(Doğalgaz 21 mbar olmalıdır.)*LPG yakıtta her cihaza bir regülatör zorunlu, doğalgazda ise her cihaza bir regülatör önerilir.
4- Kot altı seviyede bulunan kazan dairelerinde gaz alarm cihazı ve selenoid vana mevcuttur ve çalışır durumdadır.
5- Kazan dairesinden yaşam alanlarına açılan kapı ve pencere var ise sızdırmazlığı sağlanmıştır.
6- Duvar tipi yoğuşmalı tip kazanlarda doğalgaz hattı giriş maksimum 21 mbar olarak sınırlandırılmıştır.
7- Gaz kullanılan sistemlerde kazan dairesinde kıvılcım çıkartacak şekilde çalışan herhangi bir ekipman bulunmamaktadır.
8- Kazan gaz bağlantı rekorunda ve gaz hattında kaçak olmadığından emin olunmalıdır.Gaz hattında kaçak yoktur.C-) TESİSAT

  1- Tesisat gönderilen projeye uygun şekilde yapılmıştır.
  2- Isıtma tesisatındaki her devrede hava ve çamur ayırıcıları var. Tesisat test edilerek tesisatın havası alınmıştır.
  3- Tesisatta oluşabilecek havayı tahliye edebilmek için kazan çıkış hattı üzerine tahliye prüjörü/hava ayırıcı montajı yapılmıştır.
  4- Duvar tipi yoğuşmalı kazanların suyu pis su giderine verilmiştir.
  5- Tesisata genleşme tankı takılmıştır ve önünde vana bulunmamaktadır.
  6- Kazan çıkışına 6 bar veya altında tam kalkışlı emniyet ventili takılmıştır. Emniyet ventili girişinde ve çıkışında vana bulunmamaktadır.
  7- Kazan basıncı ile tesisat basıncında etkilenme olmaması için uygun ölçülerde denge kabı bulunmaktadır.
  8- Duvar tipi yoğuşmalı kazanın ve tesisatın donma problemlerine karşı önlem alınmıştır.
  9- Kazan montajı kullanım kılavuzuna göre yapılmış olup bakım ve arıza servis hizmeti verilmesine uygundur.
  10- Su tesisatına cihaza su girişi öncesinde pislik tutucu montajı yapılmıştır
  11- Su tesisatında kazana su dönüşüne filtre montajı yapılmıştır.
  12- Tesisatta kullanılan su ECODENSE kullanma kitapçığında belirtilen özelliklere uygundur.D-) ELEKTRİK

  1- Uygun şekilde elektrik tesisatı hazırlanmıştır.
  2- Birden fazla kazan olması durumunda her kazan elektrik hattı ayrı ayrı çekilmelidir. Her kazanın elektrik hattı ayrıdır.
  3- Kazan paneli, kazan kontrol panel, sirkülasyon pompalarına ve karışım vanalarına topraklama yapılmıştır.
  4- Kazan paneli besleme hattı 3x1,5 TTR kablo çekilmeli ve her bir cihaza 10 amper 220 volt sigorta takılmalıdır. İstenen ölçülerde uygulama yapılmıştır.
  5- Sirkülasyon pompası test edildi. Uygun şekilde çalışmaktadır.
  6- Cihazın elektrik bağlantıları projeye göre uygun yapılmıştır.
  7- Cihaza ait sensörlerin elektrik bağlantıları projeye göre uygun şekilde yapılmıştır.E-) SON KONTROLLER

  1- Baca çekişinin uygun olduğu kontrol edilmiştir.
  2- Mekanik montajının uygunluğunun kontrolü yapılmıştır.
  3- Elektrik montaj kontrolü yapılmıştır.
  4- Su basınçları kontrol edilmiştir.
  5 -Gaz basıncı kontrol edilmiştir.
  6- Su sertliği ürünün kullanım kitapçığında belirtilen değerlere uygundur.UYARI: "Yukarıda yazılı kontroller yapıldıktan sonra bu form doldurularak Termo Isı Sistemleri Tic. San. ve A.Ş.'ye fax çekildiği tarihten itibaren cihazınız 3(üç) gün içerisinde devreye alınacaktır. Cihazın devreye alınması için gelindiğinde kontrol listesinde belirtilen maddelerden herhangi birinin eksik olduğu görüldüğü takdirde cihazınızın devreye alma işlemi yapılmayacak olup ve servis meşguliyet ücreti olarak 55 Euro+KDV ile ulaşım ücreti tarafınızdan tahsil edilecektir. Servis talep etmeden önce sistemin eksiksiz olduğuna dikkat etmeniz önemle rica olunur."

KABUL EDİYORUM.


captcha