Kapalı Sistem Devre Elemanları

MONOMETRE
Sisteme en az 0-6 bar aralığını kapsayan bir manometre takılmalıdır.
Manometre, doldurma noktasından kolayca görülebilecek bir noktada bulunmalı ve tercihen genleşme kabı ile aynı noktaya bağlanmalıdır.

TORTU TUTUCU
Tesisat suyunun içinde bulunan pislik çamur, tortu gibi maddeler, kazan ve tesisat parçalarının arızalanmasına, ısı transfer yüzeylerinde zorlanma ve verim düşmesine neden olabilmektedir.
Bunu engellemek için sisteme ilave edilen tortu tutucu bunların tesisat içine girmesini engeller.

HAVA AYIRICI
Tesisat içerisinde bulunan hava, sıcaklığın artması ile çözülerek gaz halinde sistemde dolaşır. Bu tesisatta kavitasyon, verim düşüklüğüne, sese sebep olmaktadır.
Hava ayırıcı kullanarak tesisatta bulunan hava sistemden uzaklaştırılır.

DENGE KABI
Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamaktır. İlave olarak birden fazla pompanın kullanıldığı sistemde olası basınç farklılıklarını dengelemek için de kullanılırlar. Denge kabı dik konumlandırılmalıdır.

DENGE KABININ BOYUTLANDIRILMASI
Denge kabının sağlıklı çalışması için doğru boyutlandırma yapmak gerekir.
• Kazan çıkış suyu sıcaklığı, denge kabının üst kısmında ölçülmelidir. Bunun için kabın üstüne 1/2 “ manşon kaynatılmalı, ayrıca hava purjörü konmalıdır.
• Resimde belirtilen ölçüler uygulanması gereken minimum ölçülerdir.

KSDE

İncelemek için tablo üzerine tıklayın

GENLEŞME TANKI
Genleşme tankı ön basınçları sisteme uygun olarak
ayarlanmalı ve tesisat dönüş hattına paralel konulmalıdır.

genlesmetanki_tablo